Hvad er jordvarme

THYBO KØLETEKNIK

​​Jordvarmepumper henter energien til huset lige uden for døren. Energien kommer enten fra nedgravede eller nedpløjede slanger, hvor den oplagrede solenergi hentes fra jorden til at lave varme og varmt vand. Energien kan også hentes ved at der bliver foretaget boring på grunden i stedet for at nedlægge jordslanger eller fra en nærliggende sø.

Hvis man vælger at få foretaget en boring får man også den fordel at man kan bruge undergrunden til passiv køling og dermed skabes dejlig komfort om sommeren på en grøn og billig måde. Når man vælger en grøn varmeløsning har man ligeledes den helt klare fordel at kun 1/3 af det samlede energiforbrug til husets opvarmning er påvirket af afgifter og konjekturer, fordi resten af energien kommer fra naturen.

Jordvarmepumpeserien består af Bosch Compress 5000 og 6000 serie, som dækker ydelser fra 4,5 kW og helt op til 84 kW. Disse varmepumper er optimeret til at levere varme og brugsvand i nybyggeri, ved udskiftning af en anden energikilde så som olie, gas eller pillefyr og i større ejendomme.

Både Bosch Compress 5000 og 6000 er forberedt til at blive tilsluttet internettet via en iCom gateway, så man kan styre og regulere sin varmepumpe ved hjælp af en smartphone.

Et jordvarmeanlæg består af en varmepumpe og nogle slanger med frostvæske (IPA sprit). Slangerne graves ned i din have, 60-90 cm nede i jorden, med en meters mellemrum. Der tilkobles samtidig en varmepumpe inde i huset, hvorfra det hele styres.

Solen varmer jorden op, der holder sig lun året rundt. Det er den varmeenergi, som jordvarmeanlægget bruger til at give dig billig opvarmning af bolig og brugsvand. Slangen trækker varmen ud af jorden og den transporteres af en frostsikker væske ind i varmepumpen. Varmepumpen omsætter varmen med en særlig teknik til så høj en temperatur, at det passer til husets brugshaner og radiatorer.

Jordvarme er en effektiv løsning, hvis grunden er lidt større, så der er plads til jordvarmeslangerne. Alternativt kan man arbejde men en luft-vand løsning. Normalt er der behov for et grundareal på 250 – 400 kvadratmeter til jordvarmeslangerne. Vores dygtige entreprenører og installatører sørger for, at indgrebet på grunden bliver så minimalt som muligt. Jordvarme påvirker ikke planter og træer.

​Der er flere fordele ved at etablere jordvarme:

  • Kraftig reduceret varmeregning
  • Intet bøvl med olietank og oliefyr
  • Generelt høj driftsikkerhed
  • Lang levetid

Når et jordvarmeanlæg først er installeret og kører korrekt, lægger du ikke meget mærke til det i dagligdagen. Generelt har jordvarmeanlæg der er udvalgt og monteret af uddannede installatører en meget høj driftsikkerhed. Der er ingen daglig vedligeholdelse.

Lovgivningen stiller krav om, at hele jordvarmeanlægget inklusive jordslanger kontrolleres af en fagmand en gang årligt. Der skal udføres et såkaldt lovpligtigt årligt eftersyn. Det kan for eksempel være den installatør, som monterede anlægget.

Et jordvarmeanlæg er en grøn investering i vedvarende energi til både boligopvarmning og varmt vand.

Læs mere om fordele ved jordvarme.​

Jordvarmeanlægget

Den første cyklus – brinen (jordslangekredsen)

Brinen, en blanding af vand og miljøvenlig frosthindrende væske, cirkulerer i slangen, der er lagt i jorden. Varmen i jorden overføres til den cirkulerende brinevæske.

Den anden cyklus – varmepumpen

Væsken overfører varmen til kølemidlet, der cirkulerer i varmepumpen ved hjælp af en fordamper. Kølemidlet opvarmes, koger, fordamper og kommer ud af fordamperen i gasform. Kompressoren suger kølemidlet og komprimerer det ved højt tryk, hvorved gassens temperatur stiger yderligere. Desuden omdannes drivkraft fra kompressoren også til varme som overføres til kølemidlet.

Den tredje cyklus – varmesystemet

I kondensatoren overføres al varmen fra kølemidlet (gasform) ved hjælp af en varmeveksler til det vand, der cirkulerer i varmesystemet. Vandet i centralvarmekredsen har en lavere temperatur end kølemidlet. Sidstnævnte kondenserer derfor, og energien overføres til centralvarmekredsen. Kølemidlet er igen flydende.

Cyklussen er komplet

Det flydende kølemiddel strømmer nu via ekspansionsventilen tilbage til fordamperen.

​Forskellige typer jordvarmeanlæg

Jordvarme

Jordvarme kræver til forskel fra bjergvarme ingen boring. En kollektorslange graves ned i din have og udnytter varmen i jorden.​

Bjergvarme

Bjergvarme er ofte det alternativ, der giver den allerstørste besparelse. Varmen udvindes af et 100-200 m dybt hul, der bores i bjerget. IVT har i Danmark installeret flere bjergvarmeanlæg på Bornholm.

Søvarme

Søvarme kræver ingen indgreb på din egen grund. Varmen hentes fra søbunden via en kollektorslange, der holdes på plads med vægte.

Skal vi ringe dig op?

Det er gratis og ganske uforpligtende

Send os en e-mail

Du kan altid ringe til os

Firmainfo

Thybo Køleteknik ApS
Sjællandsgade 6
DK-6400 Sønderborg

CVR: 13898693

Brands

Panasonic klimaprodukter
Danmarkspumpen
Daikin
Acson
Viesmann
Coldor