Jobs

THYBO KØLETEKNIK

Vi modtager meget gerne uopfordrede ansøgninger fra kvalificerede køleteknikere.

Send ansøgningen til:

Thybo Køleteknik
Postboks 126
Sjællandsgade 6
6400 Sønderborg

eller via mail på mail@thybo-cool.dk
Mrk.: Køletekniker

Medarbejderholdning

Hos Thybo Køleteknik betragter vi medarbejderne som vores vigtigste ressource. Vi ønsker at skabe en organisation og nogle rammer, hvor der hersker respekt, åben kommunikation og tolerance omkring den enkelte medarbejder. Derfor arbejder vi ud fra princippet om frihed under ansvar.

Vores holdning er, at medarbejdernes faglige og personlige videreudvikling understøtter fastholdelsen af motiverede, kompetente og tilfredse medarbejdere. Derfor har vi også en høj anciennitet hos vore nuværende medarbejdere, hvilket vi er stolte af.

Info omkring kølemontøruddannelsen

Hvad laver en kølemontør? Kølemontøren kan planlægge og udføre opbygnings- og reperationsarbejde på alle typer af køle- og varmepumpeanlæg. Kølmontøren kan arbejde på køleanlæg med ubegrænset kølefyldemiddelfyldning af alle kølemiddeltyper, vurdere et anlægs tilstand og vejlede om reparation ud fra kundens ønske om driftsøkonomi, driftssikkerhed og opfyldning af specielle miljøkrav. Kølemontøren kan endvidere yde kundeservice og vejlede i brugen af køletekniske installationer.

Uddannelsen som kølemontør tager 4 år og består både af praktikophold og skoleophold. Uddannelsen veksler gennem hele forløbet mellem praktikperioder og skoleophold. Uddannelsen er strukturet i et grundforløb og et hovedforløb. Uddannelsen er åben for alle, der har afsluttet skoleuddannelse i henhold til folkeskoleloven.

Grundforløbeti den erhvervsfaglige indgang “håndværk og teknik” er adgangsgivende til kølemontørens hovedforløb. Det forventes at lærlingen har bestået dette forløb, som forudsætning for at blive lærling hos Thybo Køleteknik.

Forløbet omfatter grundfag og områdefag, der er særlige for kølemontøruddannelsen (få flere oplysninger hos relevant teknisk skole). Grundforløbet var min. 10 uger og max. 60 uger.

Hovedforløb er opdelt i 3 perioder. Første og anden periode omfatter begge 10 ugers skoleperioder og den sidste periode omfatter et 10 ugers skoleforløb og et 5 ugers skoleforløb.

Praktikdelen omfatter følgende arbejdsdiscipliner: Planlægning og metodefastlægelse af køletekniske opgaver. Tildannelse, montage og reparation af rør og rørelementer til køle- og varmepumpeanlæg.

Montage, start, indregulering, eftersyn og service på alle typer køleanlæg samt instruktion og vejledning af brugere om køleanlæg.

I forbindelse med det sidste skoleophold skal der aflægges en svendeprøve.​

Ledige stillinger:


Skal vi ringe dig op?

Det er gratis og ganske uforpligtende

Send os en e-mail

Du kan altid ringe til os

Firmainfo

Thybo Køleteknik ApS
Sjællandsgade 6
DK-6400 Sønderborg

CVR: 13898693

Brands

Panasonic klimaprodukter
Danmarkspumpen
Daikin
Acson
Viesmann
Coldor